כרטיס האשראי החדש של ישראכרט – ויקטורי הוא הבשורה הצרכנית הגדולה של 2018.
הכרטיס מקנה לבעליו מגוון ענק של הטבות ייחודיות והנחות משמעותיות ברשת ויקטורי מלבד ההנחות והמבצעים הקבועים לחברי המועדון ולקוחות הרשת.
הכרטיס מיועד לשימוש לקוחות כל הבנקים, והוא מכובד בארץ ובעולם.

לאתר מועדון הלקוחות ויקטורי לחצו כאן
להצטרפות לחצו כאן או גשו לאחת מעמדות ההצטרפות בסניפי ויקטורי

ים הטבות בכרטיס אחד!

* בכפוף לתנאי ההצטרפות ולתנאים המפורטים מטה.
  • לקוחות שהצטרפו בין התאריכים 13.3.18-2.10.18 ו- 3.10.18-31.12.18 פירוט ההטבות מופיע בלשונית מידע נוסף, באתר המועדון בכתובת: https://digital.isracard.co.il/cac/Victory/
  • פטור מדמי כרטיס לשנה
  • כרטיס מתנה ע"ס 50 ₪ לרכישה ברשת ויקטורי, במעמד ההצטרפות (בכפוף לאישור חברת האשראי ולעמידה בתנאי ההצטרפות).
  • זיכוי ע"ס 80 ₪ לרכישה ברשת ויקטורי, לאחר שפעול הכרטיס ובכפוף לביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי בתוך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל: משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, ביצוע רכישות באתר האונליין של ויקטורי) (להלן: "ההטבה"). ההטבה תינתן באופן הבא: לאחר עמידה בתנאים המפורטים בסעיף זה, בחודש העוקב למועד הזכאות ובכפוף לרכישה אחת בסכום של 80 ₪ ומעלה בסניף ויקטורי (לא כולל אונליין), יופחת סך 80 ₪ מסכום הרכישה המסוימת. להטבה זו זכאים רק מי שהצטרפו למועדון האשראי של ויקטורי לאחר 1.1.19. מתנה אחת לכל כרטיס אשראי. מימוש ההטבה כפוף לכך שכרטיס האשראי פעיל ובתוקף. תוקף ההטבה: למימוש בתוך 40 יום מקבלת הודעת SMS (מסרון) המודיע על הזכאות להטבה (מי שבחר שלא לקבל הודעות/דיוור מויקטורי ו/או ישראכרט, לא יהיה זכאי להטבה).
  • 200 ₪ החזר רבעוני- בכפוף לביצוע רכישות מצטברות בסך של לפחות 4500 ₪ ברשת ויקטורי, ברבעון קלנדרי אחד, יתקבל החזר בסך 200 ₪. הטבה זו תינתן פעם אחת בלבד עבור כל רבעון קלנדרי.
  • 6% הנחה על מוצרי המותג הפרטי, למעט מוצרי יסוד (קמח, שמן, מלח וסוכר), בעת תשלום באמצעות כרטיס האשראי.
  • בכל מקום בו מופיע "כרטיס האשראי" הכוונה לכרטיס האשראי המשויך למועדון ויקטורי.
  • המלווה ישראכרט מימון בע"מ | אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | האשראי יועמד במסגרת מוצר "אשראי מהיר" בכרטיס ויקטורי ויחולו על העמדת האשראי התנאים הקבועים בהסכם כרטיס חיוב |אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה | טל"ח
לאתר מועדון הלקוחות ויקטורי לחצו כאן
להצטרפות לחצו כאן או גשו לאחת מעמדות ההצטרפות בסניפי ויקטורי